lunes 22 de abril del 2019
18º
18º
17º
17º
19º
17º
20º
21º
20º
13º
19º
24º
24º
23º
10º
10º
11º
13º
10º
15º
15º
10º
17º
17º
NO 10 Km/h
E 5 Km/h
O 15 Km/h
NO 20 Km/h
NE 25 Km/h